Invertebrata in feed of Rana esculenta Synklepton (Amphibia: Anura: Ranidae) in the Chernigov Region of Ukraine / Marysova, I. V., Sheshurak, P. M., Berezhniak, N. I. (1998)
Ukrainian

English  The Kharkov Entomological Society gazette   /     Issue (1998, 6 (2))

Marysova I. V., Sheshurak P. M., Berezhniak N. I.
Invertebrata in feed of Rana esculenta Synklepton (Amphibia: Anura: Ranidae) in the Chernigov Region of Ukraine


Cite:
Marysova, I. V., Sheshurak, P. M., Berezhniak, N. I. (1998). Invertebrata in feed of Rana esculenta Synklepton (Amphibia: Anura: Ranidae) in the Chernigov Region of Ukraine. The Kharkov Entomological Society gazette, 6 (2), 78–82. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000855647 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209