The effect of soundless cocoons in breeding cocoon batches on egg quality / Zlotin, O. Z., Kyrychenko, V. M., Zalizniak, N. P., Petrova, N. V., Halanova, Yu. S., Molodykh, O. V. (1997)
Ukrainian

English  The Kharkov Entomological Society gazette   /     Issue (1997, 5 (2))

Zlotin O. Z., Kyrychenko V. M., Zalizniak N. P., Petrova N. V., Halanova Yu. S., Molodykh O. V.
The effect of soundless cocoons in breeding cocoon batches on egg quality


Cite:
Zlotin, O. Z., Kyrychenko, V. M., Zalizniak, N. P., Petrova, N. V., Halanova, Yu. S., Molodykh, O. V. (1997). The effect of soundless cocoons in breeding cocoon batches on egg quality. The Kharkov Entomological Society gazette, 5 (2), 130–133. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000858915 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209