Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday) / Boichuk, O. A., Kulyk, V. L., Parasiuk, I. O., Perestiuk, M. O., Petryshyn, R. I., Peliukh, H. P., Ronto, M. Y., Stanzhytskyi, O. M., Teplinskyi, Yu. V., Tkachenko, V. I. (2018)
Ukrainian

English  Nonlinear oscillations   /     Issue (2018, 21 (1))

Boichuk O. A., Kulyk V. L., Parasiuk I. O., Perestiuk M. O., Petryshyn R. I., Peliukh H. P., Ronto M. Y., Stanzhytskyi O. M., Teplinskyi Yu. V., Tkachenko V. I.
Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday)


Cite:
Boichuk, O. A., Kulyk, V. L., Parasiuk, I. O., Perestiuk, M. O., Petryshyn, R. I., Peliukh, H. P., Ronto, M. Y., Stanzhytskyi, O. M., Teplinskyi, Yu. V., Tkachenko, V. I. (2018). Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday). Nonlinear oscillations, 21 (1), 3-5. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000861218 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209