Chlorophyta of the water bodies of Nyzhnyovorsklyanskiy Regional Landscape Park (Ukraine) / Rajda, E. V. (2017)
Ukrainian

English  Algology   /     Issue (2017, 27 (3))

Rajda E. V.
Chlorophyta of the water bodies of Nyzhnyovorsklyanskiy Regional Landscape Park (Ukraine)


Cite:
Rajda, E. V. (2017). Chlorophyta of the water bodies of Nyzhnyovorsklyanskiy Regional Landscape Park (Ukraine). Algology, 27 (3), 299-312. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000863726 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209