Danube Flotilla (1770-1774) / Shpytalov, H. (2017)
Ukrainian

English  Chornomorska mynuvshyna    /     Issue (2017, 12)

Shpytalov H.
Danube Flotilla (1770-1774)


Cite:
Shpytalov, H. (2017). Danube Flotilla (1770-1774). Chornomorska mynuvshyna , 12, 40-78. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000863843 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209