Political preferences of professor M. Slabchenko / Savchenko, V. (2017)
Ukrainian

English  Chornomorska mynuvshyna    /     Issue (2017, 12)

Savchenko V.
Political preferences of professor M. Slabchenko


Cite:
Savchenko, V. (2017). Political preferences of professor M. Slabchenko. Chornomorska mynuvshyna , 12, 111-119. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000863846 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209