Stories about Hutsul'shchyna / Ishchenko, Ya. (1999)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1999, 1)

Ishchenko Ya.
Stories about Hutsul'shchyna


Cite:
Ishchenko, Ya. (1999). Stories about Hutsul'shchyna. Bibliotechnyi visnyk, 1, 53-54. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000866202 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209