До уваги авторів! (1999)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1999, 4)

translit TransliterationDo uvahy avtoriv!


Cite:
(1999). Do uvahy avtoriv!. Bibliotechnyi visnyk, 4, 24 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000866806 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209