Pressure effect on magnetic susceptibility of LaCoO3 / Panfilov, A. S., Grechnev, G. E., Zhuravleva, I. P., Lyogenkaya, A. A., Pashchenko, V. A., Savenko, B. N., Novoselov, D., Prabhakaran, D., Troyanchuk, I. O. (2018)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209