Basic tendency of development for social information DB-s in Ukraine / Horovyi, V. (2005)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (2005, 5)

Horovyi V.
Basic tendency of development for social information DB-s in Ukraine


Cite:
Horovyi, V. (2005). Basic tendency of development for social information DB-s in Ukraine. Bibliotechnyi visnyk, 5, 3-7. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000868171 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209