K. H. Narizhny. Alive world of geraldics: animals and plants in State symbolic / Ishchenko, Ya. (1998)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1998, 3)

Ishchenko Ya.
K. H. Narizhny. Alive world of geraldics: animals and plants in State symbolic


Cite:
Ishchenko, Ya. (1998). K. H. Narizhny. Alive world of geraldics: animals and plants in State symbolic. Bibliotechnyi visnyk, 3, 54-56. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000868205 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209