Книжкова виставка "Німецькі сторінки. Книги та електронні засоби інформації з Німеччини" (1998)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1998, 3)

translit TransliterationKnyzhkova vystavka "Nimetski storinky. Knyhy ta elektronni zasoby informatsii z Nimechchyny"


Cite:
(1998). Knyzhkova vystavka "Nimetski storinky. Knyhy ta elektronni zasoby informatsii z Nimechchyny". Bibliotechnyi visnyk, 3 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000868207 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209