In memory of Professor Volodymyr Kostyantynovych Myakushko (to 95th anniversary of his birth) / Konovalchuk, V. K., Koziakov, O. S., Kushnir, A. I., Fedoronchuk, M. M. (2017)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2017, 74 (6))

Konovalchuk V. K., Koziakov O. S., Kushnir A. I., Fedoronchuk M. M.
In memory of Professor Volodymyr Kostyantynovych Myakushko (to 95th anniversary of his birth)


Cite:
Konovalchuk, V. K., Koziakov, O. S., Kushnir, A. I., Fedoronchuk, M. M. (2017). In memory of Professor Volodymyr Kostyantynovych Myakushko (to 95th anniversary of his birth). Ukrainian Botanical Journal , 74 (6), 594-595. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000868410 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209