To the history of Idzykovsky musical publishing-house in Ukraine / Shulhina, V., Svystelnykova, T. (1996)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1996, 1)

Shulhina V., Svystelnykova T.
To the history of Idzykovsky musical publishing-house in Ukraine


Cite:
Shulhina, V., Svystelnykova, T. (1996). To the history of Idzykovsky musical publishing-house in Ukraine. Bibliotechnyi visnyk, 1, 26. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000868442 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209