Міжнародна наукова конференція "Слов'янство і національно-культурні процеси XXІ століття" (2006)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (2006, 2)

translit TransliterationMizhnarodna naukova konferentsiia "Slovianstvo i natsionalno-kulturni protsesy XXI stolittia"


Cite:
(2006). Mizhnarodna naukova konferentsiia "Slovianstvo i natsionalno-kulturni protsesy XXI stolittia". Bibliotechnyi visnyk, 2, 16 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000868458 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209