Міжнародна конференція "Eva - 2006 Москва" (2006)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (2006, 2)

translit TransliterationMizhnarodna konferentsiia "Eva - 2006 Moskva"


Cite:
(2006). Mizhnarodna konferentsiia "Eva - 2006 Moskva". Bibliotechnyi visnyk, 2, 23 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000868461 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209