History of the Last Polish King's Library (Warsaw - Krcmcnets - Kyiv) / Laskazhevska, Kh. (2001)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (2001, 3)

Laskazhevska Kh.
History of the Last Polish King's Library (Warsaw - Krcmcnets - Kyiv)


Cite:
Laskazhevska, Kh. (2001). History of the Last Polish King's Library (Warsaw - Krcmcnets - Kyiv). Bibliotechnyi visnyk, 3, 19-28. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000869530 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209