Honorary Distinetions of the Ukrainian Library Association / Pashkova, V., Soshynska, Ya. (1997)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1997, 2)

Pashkova V., Soshynska Ya.
Honorary Distinetions of the Ukrainian Library Association


Cite:
Pashkova, V., Soshynska, Ya. (1997). Honorary Distinetions of the Ukrainian Library Association. Bibliotechnyi visnyk, 2, 9-11. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000869648 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209