Dmytro Bagaliy and Khrkov Publik Library (to the 110th Anniversary of the foundation of V. G. Korolenko KSSL / Yaroshyk, V., Sosnovska, T. (1997)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1997, 1)

Yaroshyk V., Sosnovska T.
Dmytro Bagaliy and Khrkov Publik Library (to the 110th Anniversary of the foundation of V. G. Korolenko KSSL


Cite:
Yaroshyk, V., Sosnovska, T. (1997). Dmytro Bagaliy and Khrkov Publik Library (to the 110th Anniversary of the foundation of V. G. Korolenko KSSL. Bibliotechnyi visnyk, 1, 16-18. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000870009 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209