Виставка литовських книг в Україні (1997)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1997, 4)

translit TransliterationVystavka lytovskykh knyh v Ukraini


Cite:
(1997). Vystavka lytovskykh knyh v Ukraini. Bibliotechnyi visnyk, 4 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000870216 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209