Neotectonics of the territory of Dibrovske uranium-rare-earth-thorium deposit / Verkhovtsev, V. H., Yuskiv, Yu. V., Krasnov, Ye. B. (2016)
Ukrainian

English  Geochemistry of technogenesis   /     Issue (2016, 26)

Verkhovtsev V. H., Yuskiv Yu. V., Krasnov Ye. B.
Neotectonics of the territory of Dibrovske uranium-rare-earth-thorium deposit


Cite:
Verkhovtsev, V. H., Yuskiv, Yu. V., Krasnov, Ye. B. (2016). Neotectonics of the territory of Dibrovske uranium-rare-earth-thorium deposit. Geochemistry of technogenesis, 26, 156-163. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000872266 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209