The problem of quantity of printing production / Lozovyk, M., Zaplatin, V., Rylskyi, O., Polova, V. (1995)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1995, 5)

Lozovyk M., Zaplatin V., Rylskyi O., Polova V.
The problem of quantity of printing production


Cite:
Lozovyk, M., Zaplatin, V., Rylskyi, O., Polova, V. (1995). The problem of quantity of printing production. Bibliotechnyi visnyk, 5, 29-31. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000873184 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209