The tradition of Slavonic enlighteners Kirila and Metodija / Zakharzhevska, V. O. (1993)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1993, 5-6)

Zakharzhevska V. O.
The tradition of Slavonic enlighteners Kirila and Metodija


Cite:
Zakharzhevska, V. O. (1993). The tradition of Slavonic enlighteners Kirila and Metodija. Bibliotechnyi visnyk, 5-6, 31-35. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000873249 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209