Lexical oppositions in Volodymyr Sosyura's poetic works / Bobukh, N. M. (2017)
Ukrainian

English  Mova i mizhkulturna komunikatsiia   /     Issue (2017, 1)

Bobukh N. M.
Lexical oppositions in Volodymyr Sosyura's poetic works


Cite:
Bobukh, N. M. (2017). Lexical oppositions in Volodymyr Sosyura's poetic works. Mova i mizhkulturna komunikatsiia, 1, 148-158 . http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000875445 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209