"Miesięcznik Heraldyczny" i "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego" як джерела до вивчення "генеалогічної війни" (1908 – 1939 рр.) / Папа І. Ю. (2011)
Ukrainian

English  Genealogical Memoirs   /     Issue (2011, 9)

translit Transliteration


Papa I. Yu.
"Miesięcznik Heraldyczny" i "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego" iak dzherela do vyvchennia "henealohichnoi viiny" (1908 – 1939 rr.)


Cite:
Papa, I. Yu. (2011). "Miesięcznik Heraldyczny" i "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego" iak dzherela do vyvchennia "henealohichnoi viiny" (1908 – 1939 rr.). Genealogical Memoirs, 9, 41-46 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000878681 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209