Oleksandra Mykolaivna Tyuneyeva / Ariupina, L. V. (1993)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (1993, 1-2)

Ariupina L. V.
Oleksandra Mykolaivna Tyuneyeva


Cite:
Ariupina, L. V. (1993). Oleksandra Mykolaivna Tyuneyeva. Bibliotechnyi visnyk, 1-2, 64-66. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000879094 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209