Study of the properties and the catalytic activity of titanium dioxide doped with sulfur / Shvadchyna, Yu. O., Cherepyvskaia, M. K., Vakulenko, V. F., Sova, A. N., Stoliarova, Y. V., Prykhodko, R. V. (2015)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209