Energy migration processes in phosphate nanocrystals: size and dimensionality dependence / Kononets, N. V., Seminko, V. V., Maksimchuk, P. O., Bespalova, I. I., Klochkov, V. K., Malyukin, Yu. V. (2018)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209