Berdychiv operation of Sich Riflemen Corps in 1919 / Kovalchuk, M. (2016)
Ukrainian

English  Ukrainskyi vyzvolnyi rukh   /     Issue (2016, 21)

Kovalchuk M.
Berdychiv operation of Sich Riflemen Corps in 1919


Cite:
Kovalchuk, M. (2016). Berdychiv operation of Sich Riflemen Corps in 1919. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh, 21, 38-80. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000897147 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209