Nazi and Soviet repression against OUN(r) in Zaporizhzhia Oblast / Shchur, Yu. (2016)
Ukrainian

English  Ukrainskyi vyzvolnyi rukh   /     Issue (2016, 21)

Shchur Yu.
Nazi and Soviet repression against OUN(r) in Zaporizhzhia Oblast


Cite:
Shchur, Yu. (2016). Nazi and Soviet repression against OUN(r) in Zaporizhzhia Oblast. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh, 21, 324-344. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000897159 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209