The assessment of sulfonylcalix I4I arene derivatives as inhibitors of protein tyrosine phosphatases / Buldenko, V. M., Trush, V. V., Kobzar, O. L., Drapailo, A. B., Vyshnevsky, S. G., Kalchenko, V. I., Vovk, A. I. (2018)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209