Development and validation of GLC/FID- and GLC/MS-procedures of secnidazole determination by the methods of additions / Shovkova, O. V., Klimenko, L. Yu., Shovkova, Z. V., Savchenko, M. O. (2018)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209