Studying optical characteristics of aviation fuels samples stored under various conditions / Andrieiev, O. V., Lupkin, V. B., Zhurybeda, M. N., Maslov, V. P., Larin, V. J., Morozhenko, V. O., Dorozinsky, G. V., Kachur, N. V., Dorozinska, H. V., Turovska, A. V. (2020)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209