On Hilbert boundary value problem for Beltrami equations with singularities / Gutlyanskii, V., Ryazanov, V., Yakubov, E., Yefimushkin, A. (2020)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209