Structure and typology of zaporozhia-don Cossaks conflict in Azov lands 1743-1775 / Poltorak, V. (2014)
Ukrainian

English  Chornomorska mynuvshyna    /     Issue (2014, 9)

Poltorak V.
Structure and typology of zaporozhia-don Cossaks conflict in Azov lands 1743-1775


Cite:
Poltorak, V. (2014). Structure and typology of zaporozhia-don Cossaks conflict in Azov lands 1743-1775. Chornomorska mynuvshyna , 9, 12-19. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001274413 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209