Creation of Optimal Design of Runner Oil System of Kaplan Hydro-Turbines / Subotin, V. H., Burakov, O. S., Iefymenko, V. M., Starchenko, A. Yu., Kovalov, Yu. M., Rassovskyi, V. L. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209