Principles of Creep-Resistant Aluminum Alloys Development / Narivskiy, A. V., Voron, M. M., Fon Pruss, M. A., Perekhoda, V. V., Chistyakov, O. V. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209