Elastic and inelastic scattering of 15N ions by 13C nuclei at energy 84 MeV / Rudchyk, A. T., Rudchyk, A. A., Kutsyk, O. E., Rusek, K., Kemper, K. V., Piasetski, E., Stoliazh, A., Tshchinska, A., Pirnak, Val. M., Ponkratenko, O. A., Stroiek, I., Koshchyi, Ye. I., Siudak, R., Sakuta, S. B., Vozniuk, S. A., Ilin, A. P., Stepanenko, Yu. M., Uleshchenko, V. V., Shyrma, Yu. O. (2021)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2021, 22 (1))

Rudchyk A. T., Rudchyk A. A., Kutsyk O. E., Rusek K., Kemper K. V., Piasetski E., Stoliazh A., Tshchinska A., Pirnak Val. M., Ponkratenko O. A., Stroiek I., Koshchyi Ye. I., Siudak R., Sakuta S. B., Vozniuk S. A., Ilin A. P., Stepanenko Yu. M., Uleshchenko V. V., Shyrma Yu. O.
Elastic and inelastic scattering of 15N ions by 13C nuclei at energy 84 MeV


Cite:
Rudchyk, A. T., Rudchyk, A. A., Kutsyk, O. E., Rusek, K., Kemper, K. V., Piasetski, E., Stoliazh, A., Tshchinska, A., Pirnak, Val. M., Ponkratenko, O. A., Stroiek, I., Koshchyi, Ye. I., Siudak, R., Sakuta, S. B., Vozniuk, S. A., Ilin, A. P., Stepanenko, Yu. M., Uleshchenko, V. V., Shyrma, Yu. O. (2021). Elastic and inelastic scattering of 15N ions by 13C nuclei at energy 84 MeV. Nuclear physics and atomic energy, 22 (1), 10-18. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001276956 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209