In silico binding affinity studies of phenyl-substituted 1,3-oxazoles with protein molecules / Zhuravlova, M. Yu., Obernikhina, N. V., Pilyo, S. G., Kachaeva, M. V., Kachkovsky, O. D., Brovarets, V. S. (2020)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209