Theoretical evaluation of electroanalitical determination of diazoline (mebhydrolin) on a polymer electrode / Tkach, V. V., Kushnir, M. V., Ivanushko, Y. G., de Oliveira, S. C., Luganska, O. V., Yagodynets, P. I., Kormosh, Z. O. (2020)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209