Condition-based switching the multicomponent reactions of 5-amino-3-(methylthio)-1,2,4-triazole, aromatic aldehydes, and pyruvic acid / Sakhno, Y. I., Mykhailenko, M. V., Kolosov, M. A., Shvets, E. H., Musatov, V. I., Chorna, N. V., Desenko, S. M., Chebanov, V. A. (2020)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209