Amino acid sulfonamides based on 4-(1-oxo-1H-isochromen-3-yl)benzenesulfonyl chloride / Riabchenko, A. A., Shablykina, O. V., Shilin, S. V., Chumachenko, S. A., Khilya, V. P. (2020)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209