In vitro and in silico study of 1,3-oxazol-4-yltriphenylphosphonium salts as potential inhibitors of Candida albicans transglycosylase / Semenyuta, I. V., Trush, M. M., Hodyna, D. M., Kachaeva, M. V., Metelytsia, L. O., Brovarets, V. S. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209