Lokhvychchyna: An Ethnographic Survey of the Cossack Region / Bekh, M., Bondarenko, H., Koval-Fuchylo, I., Kosytska, Z., Omelchuk, O., Taran, O. (2021)
Ukrainian

English  Folk art and ethnology    /     Issue (2021, 1)

Bekh M., Bondarenko H., Koval-Fuchylo I., Kosytska Z., Omelchuk O., Taran O.
Lokhvychchyna: An Ethnographic Survey of the Cossack Region


Cite:
Bekh, M., Bondarenko, H., Koval-Fuchylo, I., Kosytska, Z., Omelchuk, O., Taran, O. (2021). Lokhvychchyna: An Ethnographic Survey of the Cossack Region. Folk art and ethnology , 1, 95-109. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001282600 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209