Mutation analysis of the PAH gene in Ukrainian population, a report from west Ukraine region / Makukh, H. V., Chorna, L. B., Tyrkus, M. Ya., Akopian, H. R., Shuvarska, V. I., Malakhova, A. Y., Poliakova, Ye. O. (2021)
Ukrainian

English  Cytology and genetics   /     Issue (2021, 55 (5))

Makukh H. V., Chorna L. B., Tyrkus M. Ya., Akopian H. R., Shuvarska V. I., Malakhova A. Y., Poliakova Ye. O.
Mutation analysis of the PAH gene in Ukrainian population, a report from west Ukraine region


Cite:
Makukh, H. V., Chorna, L. B., Tyrkus, M. Ya., Akopian, H. R., Shuvarska, V. I., Malakhova, A. Y., Poliakova, Ye. O. (2021). Mutation analysis of the PAH gene in Ukrainian population, a report from west Ukraine region. Cytology and genetics, 55 (5), 13-19. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001289816 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209