Relationship between the prevalence of ACE1 I/D polymorphism genotype ii and COVID-19 morbidity, mortality in Ukraine and in some Europe countries / Livshyts, L. A., Harashchenko, T. A., Umanets, T. R., Krasnienkov, D. S., Horodna, O. V., Podolskyi, V. V., Kaminska, T. M., Lapshyn, V. F., Podolskyi, V. V., Antypkin, Yu. H. (2021)
Ukrainian

English  Cytology and genetics   /     Issue (2021, 55 (5))

Livshyts L. A., Harashchenko T. A., Umanets T. R., Krasnienkov D. S., Horodna O. V., Podolskyi V. V., Kaminska T. M., Lapshyn V. F., Podolskyi V. V., Antypkin Yu. H.
Relationship between the prevalence of ACE1 I/D polymorphism genotype ii and COVID-19 morbidity, mortality in Ukraine and in some Europe countries


Cite:
Livshyts, L. A., Harashchenko, T. A., Umanets, T. R., Krasnienkov, D. S., Horodna, O. V., Podolskyi, V. V., Kaminska, T. M., Lapshyn, V. F., Podolskyi, V. V., Antypkin, Yu. H. (2021). Relationship between the prevalence of ACE1 I/D polymorphism genotype ii and COVID-19 morbidity, mortality in Ukraine and in some Europe countries. Cytology and genetics, 55 (5), 28-35. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001289818 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209