The Role of International Cooperation in the Process of Reforming the Higher Education System of Ukraine / Karpenko, O. O., Gorban, A. V., Kovbatyuk, M. V., Shevchuk, V. O., Kovbatiuk, G. O. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209