Nanotwinning in boron subphosphide B12P2 / Kulnitskiy, B. A., Perezhogin, I. A., Blank, V. D., Mukhanov, V. A., Solozhenko, V. L. (2019)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209