Investigation of traps in AlGaN/GaN heterostructures by ultrasonic vibrations / Kaliuzhnyi, V. V., Liubchenko, O. I., Tymochko, M. D., Olikh, Y. M., Kladko, V. P., Belyaev, A. E. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209