Principles of improvement of multilevel autonomous voltage inverters / Volkov, I. V., Holubiev, V. V., Zozulov, V. I. (2021)
Ukrainian

English  Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2021, 60)

Volkov I. V., Holubiev V. V., Zozulov V. I.
Principles of improvement of multilevel autonomous voltage inverters


Cite:
Volkov, I. V., Holubiev, V. V., Zozulov, V. I. (2021). Principles of improvement of multilevel autonomous voltage inverters. Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 60, 58-64. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001298940 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209